Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bilindiği üzere 24.03.2016 tarihinde kabul edilip 07.04.2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  ve  sosyal  hayata  giren  6698  Sayılı  Kişis .. Devamı..

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (ADR)

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (ADR)

Günümüzde bilim ve teknikte yaşanan hızlı gelişmeler, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi hızla arttırmakta, ekonomik ve sosyal ilişkiler de gelişim göstermekte ve çeşitlilik arz etmektedir. Söz konu .. Devamı..

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku; devlet gücünün bir parçası olarak devletin cezalandırma yetkisine dayanır. Devlet, toplumsal barış içerisinde devam ettirme görevini, ceza hukuku kuralları olmaksızın etkin bir şekilde yerine ge .. Devamı..

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku; sağlık çalışanı ile hasta arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin hukuki niteliği ile karşılıklı hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenlemektedir. Genel anlamda, tıbbın uygulanmas .. Devamı..

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku; temel olarak icra hukuku ve iflas hukukundan oluşmaktadır. İcra hukuku, gerek para gerek başka bir türden edim yükümlülüğü altında olan borçlunun, bu yükümlülü .. Devamı..

Toplu İş Hukuku

Toplu İş Hukuku

Toplu iş hukuku, iş hukukun alt disipini niteliğinde olup işçi ile işveren arasında taraflardan birinin yahut bir kaçının, topluluğu temsilen yer aldığı ilişki sürecinde karşılıklı hak ve yükümlül&uu .. Devamı..

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağ .. Devamı..

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku; bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Bireysel iş hukuku işçilerin işverenle karşılıklı birebir ilişkilerini düzenlemektedir. Toplu iş hukuku ise işçilerin bir araya gelere .. Devamı..

Gayrimenkul, İnşaat ve İmar Hukuku

Gayrimenkul, İnşaat ve İmar Hukuku

İnşaat hukuku kavramı sadece bina ve eklentileri ile ilgili yapım işini değil, arazinin üzerinde, içinde ve altındaki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesine ilişkin yasal kurallar bütün&uu .. Devamı..

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Patent Hukuku

Marka, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da belirtildiği üzere; ‘’ Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahi .. Devamı..

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, kişinin ölümünden sonra malvarlığı üzerinde yapmak istediği ölüme bağlı tasarrufları, ölüm veyahut gaiplik durumunda ise kişinin mal varlığının nasıl ve kime paylaşılacağın .. Devamı..

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukukunun sözlük açıklamasına bakıldığında, ticaretle ilgi faaliyetleri düzenleyen, yürürlükte olan mevzuatın bütünü olarak açıklanır. Özel hukukun bir dalı olan ticare .. Devamı..

Aile Hukuku

Aile Hukuku

 Aileyi oluşturan bireylerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen, bu kapsamdaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve öncelikle aile içindeki düzeni sağlamak adına konulmuş birtak .. Devamı..