0 0 0

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bilindiği üzere 24.03.2016 tarihinde kabul edilip 07.04.2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  ve  sosyal  hayata& .. Devamı..

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (ADR)

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (ADR)

Günümüzde bilim ve teknikte yaşanan hızlı gelişmeler, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi hızla arttırmakta, ekonomik ve sosyal ilişkiler de gelişim göstermekte v .. Devamı..

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku; devlet gücünün bir parçası olarak devletin cezalandırma yetkisine dayanır. Devlet, toplumsal barış içerisinde devam ettirme görevini, ceza hukuku ku .. Devamı..

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku; sağlık çalışanı ile hasta arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin hukuki niteliği ile karşılıklı hak, yükümlülük ve sorumlulukları dü .. Devamı..

TÜM ÇALIŞMA ALANLARIMIZAVUKATLARIMIZ

Avukat Uğur KALYONCU
Avukat Uğur KALYONCU

Avukat Gülsüm ERASLAN
Avukat Gülsüm ERASLAN